Minőség- és környezetirányítási politika

  1. A KVJ Művek Zrt. alapvető célkitűzése a vevők elvárásainak teljesítése és a környezetvédelmi előírások betartása.

  2. A környezet védelme, a minőség megtartása és folyamatos fejlesztése, valamint az autóipari beszállítási lehetőségek megerősítése érdekében a társaság az ISO/TS 16949:2002 technikai specifikáció és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti integrált minőség- és környezetirányítási rendszert működteti.

  3. A társaságnál a humán erőforrás és a gyártástechnológia színvonalának folyamatos fejlesztése kiemelt programot képez.

  4. A társaság alapvető követelményként állítja a társaság valamennyi dolgozója és beszállítója elé a vevői igényeknek minden esetben maradéktalanul megfelelő termékek előállításának követelményét, s a vállalt szállítási határidők pontos betartását.

  5. A társaság vezetői és munkatársai együttesen lépnek fel a minőség- és környezetirányítási szabványban meghatározott feladatok végrehajtásakor.

  6. Legfőbb szempontok:

  7. A társaság munkatársai tisztában vannak azzal, hogy a minőséget és a környezet megóvását az előírások betartása garantálja. A rendszer előírásszerű működésének bizonyítása a munkafolyamatok dokumentálásán keresztül biztosítható, ezért aktívan részt vesznek a minőség- és környezettudatos gondolkodás iránt elkötelezett magatartás kialakításában, megerősítésében és folyamatos fejlesztésében. Vállalják azt a felelősséget, amely a minőség-és környezetirányítási rendszerben rájuk hárul.

  8. A vállalat elkötelezi magát a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, előírások betartásán túl a környezeti teljesítményének folyamatos javítása mellett, melynek elsődleges területe a hulladékgazdálkodás.
  9. A KVJ Művek Zrt. elvárja a minősített szállítóitól, hogy teljesítésükkel járuljanak hozzá a vevők megelégedettségének növeléséhez és a vállalat környezetvédelmi teljesítéséhez. Az alvállalkozók teljesítésének fejlesztése érdekében a társaság szabályozást biztosít az alvállalkozóknak, és megköveteli az abban foglaltak betartását.

A társaság vezetése és minden munkavállalója elkötelezetten, teljes felelősséggel dolgozik a minőség- és környezetpolitikai nyilatkozatban leírtak érvényre juttatásáért és a folyamatos fejlődésért.