Minőség- és környezetirányítási politika

  1. A KVJ Művek Zrt. alapvető célkitűzése a vevők elvárásainak teljesítése és a környezetvédelmi előírások betartása.

  2. A környezet védelme, a minőség megtartása és folyamatos fejlesztése, valamint az autóipari beszállítási lehetőségek megerősítése, kiaknázása. Az új projektek elnyerése érdekében a társaság az ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 technikai specifikációval kiegészített szabvány és az ISO 14001:2015 dokumentum szerinti integrált minőség- és környezetirányítási rendszert működtet.

  3. A társaságnál a humán erőforrás és a gyártástechnológia színvonalának folyamatos fejlesztése kiemelt programot képez.

  4. A társaság alapvető követelményként állítja valamennyi dolgozója és beszállítója elé a vevői igényeknek minden esetben maradéktalanul megfelelő termékek előállításának követelményét. A vállalt szállítási határidők pontos betartását.

  5. A társaság vezetői és munkatársai együttesen lépnek fel a minőség- és környezetirányítási dokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtásakor.

  6. Legfőbb szempontok:

  7. A társaság munkatársai tisztában vannak azzal, hogy a minőséget és a környezet megóvását az előírások betartása garantálja. A rendszer előírásszerű működésének bizonyítása a munkafolyamatok dokumentálásán keresztül biztosítható. Aktívan részt vesznek a minőség- és környezettudatos gondolkodás iránt elkötelezett magatartás kialakításában, anak megerősítésében és folyamatos fejlesztésében. Vállalják azt a felelősséget, amely a minőség-és környezetirányítási rendszerben rájuk hárul.

  8. A vállalat és szervezete elkötelezi magát a vonatkozó megfelelési kötelezettségeinek teljesítésére. A környezetközpontú irányítási rendszer folyamatos fejlesztése mellett a környezeti teljesítményének növelésére. Melynek legfontosabb területei a hulladékgazdálkodás és az energiagazdálkodás.
  9. A KVJ Művek Zrt. elvárja a minősített szállítóitól, hogy teljesítésükkel járuljanak hozzá a vevők megelégedettségének növeléséhez és a vállalat környezetvédelmi előírásainak teljesítéséhez. Az alvállalkozók teljesítésének fejlesztése érdekében a társaság szabályozást biztosít az alvállalkozóknak, és megköveteli az abban foglaltak betartását.

A társaság vezetése és minden munkavállalója elkötelezetten, teljes felelősséggel dolgozik a minőség- és környezetpolitikai nyilatkozatban leírtak érvényre juttatásáért és a folyamatos fejlődésért.